Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Αρχική  Εταιρία  Industries  ΠελάτεςΕπικοινωνία      

Υπεγράφη η σύμβαση για το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

Σε ένωση εταιριών που συμμετέχει η Infomap ΑΕ κατακυρώθηκε έργο ύψους 4,15 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Το έργο, διάρκειας 14 μηνών, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες Bull Computer Systems ΑΕ και Newsphone ΑΕ, με σκοπό την αναδιοργάνωση, την ενημέρωση αλλά και τη διάχυση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων μέσω ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου συστήματος πληροφοριών. Ο ρόλος της Infomap σε αυτό το πολυδιάστατο έργο είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει διαδικτυακές εφαρμογές GIS για 15 διαφορετικά τμήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την περάτωση του έργου περιλαμβάνουν το λογισμικό GIS της ESRI ArcGIS καθώς και τις σύγχρονες βάσεις δεδομένων 11g της ORACLE.

Λ Top

  © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved