Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Αρχική  Εταιρία  Industries  ΠελάτεςΕπικοινωνία      

Geo-engineering data Services

Το τμήμα 'geo-Engineering' της Infomap ειδικεύεται στην χρήση τεχνολογιών GIS (geographic information systems), CAD (computer aided design), επεξεργασίας εικόνας (image processing), φωτογραμμετρίας (photogrammetry) και τηλεπισκόπησης (remote sensing), απο το 1988.

Το 'Geo' παρέχει Υπηρεσίες παραγωγής και επεξεργασίας 'γεω-τεχνικών' δεδομένων όπως χάρτες, διαγράμματα, υψομετρικά στοιχεία, σχέδια, αεροφωτογραφίες, εικόνες δορυφόρων, κ.λπ.

Οι Υπηρεσίες μας αποσκοπούν στην παραγωγή ψηφιακών (data bases / data files) ή χαρτογραφικών (εκτυπώσεις) δεδομένων και πληροφοριών, κατάλληλων να υποστηρίξουν :

 • τεχνικές μελέτες και έργα
 • χαρτογραφικές & εκτυπωτικές εργασίες
 • πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές
 •    Σχετικά projects

  .: Παραγωγή δεδομένων
                             'Clutter'

  .: ΕΥΔΑΠ - Αποτυπώσεις
                            υποδομών

  .: Εθνικό Κτηματολόγιο
  .: Υπουργείο Γεωργίας
     Υποστήριξη Γεωργ.
                        Επιδοτήσεων

  .: Υπουργείο Οικονομικών
          Αντικειμενικές Αξίες
                                 Ακινήτων


    © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved