Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Αρχική  Εταιρία  Industries  ΠελάτεςΕπικοινωνία      

Solutions / GIS & Facilities Management

Ειδικευόμαστε στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών GIS (Geographic Information Systems) και FMIS (Facilities Management) απο το 1988, με αντικείμενο την εποπτεία, τον σχεδιασμός και την διαχείριση:

 • γής και ιδιοκτησίας
 • τεχνικών μέσων και υποδομών
 • περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
 • κατανεμημένων (χωρικά) δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
 • Η μακρόχρονη εμπειρία μας και ο συνδυασμός της εξειδίκευσης σε web πληροφορική και διαχείριση γεω-τεχνικών δεδομένων, διασφαλίζουν :

 • αρτιότητα σχεδιασμού
 • προσβασιμότητα χρηστών και συνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές, με χρήση standard τεχνολογιών Διαδικτύου και web-GIS
 • προετοιμασία, επεξεργασία και συσχέτιση των πληροφοριών με τα δεδομένα θέσης και χώρου
 • Οι εφαρμογές μας βασίζονται σε εμπορικά εδραιωμένα προιόντα (ESRI / Arc-Info, κ.ά.) και αξιόπιστο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source).     Σχετικά projects

  .: Υπ. Υγείας & Κοιν.
     Αλληλεγγύης - Χάρτης
                          Πρόνοιας

  .: Αερολιμήν Αθηνών
     Διαχείριση υποδομών
                          FMIS

  .: IMAS Fish
  .: Αερολιμήν Αθηνών
                    Intranet GIS

  .: Διαχείριση υποδομών
                                   FMIS


    © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved