Επιστοφή στην αρχική σελίδα  
Εταιρία  Industries  Πελάτες  Επικοινωνία      

Τελευταία Νέα 

08/09/2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 01/01/2014-31/12/2014

01/09/2008
Υπεγράφη η σύμβαση για το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ). Σε ένωση εταιριών που συμμετέχει η Infomap ΑΕ κατακυρώθηκε έργο ύψους 4,15 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

18/07/2008
Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Πετρούπολης στην Infomap. Ο δήμος Πετρούπολης κατακύρωσε το αξίας 114.000 ευρώ έργο στην Infomap ΑΕ με αντικείμενο την παράδοση ενός ολοκληρωμένου και διαδραστικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

08/05/2007
H Intracom και η Space Hellas Α.Ε. με υπεργολάβο Infomap A.E. ανέλαβε την Ανάπτυξη Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού (ΥΥ.ΠΝ). Στα πλαίσια μιας διαρκούς προσπάθειας ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το ναυτιλλόμενο, η Υ.Υ. συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

08/09/2006
H Infomap A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη Συστήματος Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ: Η InfoMap A.E. ανέλαβε το έργο «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» - «παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης - σάρωσης αρχειακού υλικού»

05/07/2005
H Intracom με υπεργολάβο Infomap A.E. ανέλαβε την Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Το έργο έχει ως βασικό στόχο να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της ενιαίας διαχείρισης του τεράστιου όγκου των ψηφιακών και αναλογικών γεωγραφικών υλικών - δεδομένων της ΓΥΣ.

28 - 30/9/2004
Η Infomap εκπαιδεύει το προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, στην χρήση του φωτογραμμετρικού σταθμού SoftPlotter, στα πλαίσια τριετούς συμβολαίου υποστήριξης.

23/8/2004
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Infomap A.E., για την υλοποίηση του υποέργου «Καινοτομικές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων Αεροδρομίων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 4.3, Δράση 4.3.6.2β, Έργο «Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Ερευνά και Δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο – 2003».

26/5/2004
H Infomap ολοκλήρωσε και παρέδωσε το έργο «Παραγωγή Διαφανειών ενοτήτων ( 40 πινακίδες κλίμακας 1:5000 ), στο νομό Αιτωλοακαρνανίας » στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ.

17/02/2004
H Infomap ολοκλήρωσε και παρέδωσε το έργο «Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών σε κλίμακα 1:1000, στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» στην Doxiadis GeoImaging S.A..

14/01/2004
H Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού υπογράφει με την Infomap συμβόλαιο υποστήριξης για τον ψηφιακό εξοπλισμό φωτογραμμετρίας KDMS.

2/10/2003
H Infomap συμμετέχει στον διαγωνισμό για την ‘Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης - Διάχυσης Γεωγραφικής Πληροφορίας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού’ (ΓΥΣ).

6/8/2003
H Infomap συμμετέχει στον διαγωνισμό για το ‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου’ για το έτος 2003

1/5/2003
Η Infomap αποτελεί βασικό μέλος της κοινοπραξίας που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για την Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων

22/11/2002
Υπογράφεται τριετές συμβόλαιο υποστήριξης ανάμεσα στην Infomap και το Ε.Μ.Π.

11/11/2002
H Infomap συμμετέχει σε κοινή προσφορά για το έργο ‘Διαχείριση Αλιευτικών Πόρων’ του 3ου ΚΠΣ που συντονίζεται από το ΕΚΘΕ

17/10/2002
Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αναθέτει στην Infomap την παροχή ψηφιακού εξοπλισμού χαρτογράφησης

16/10/2002
Υπογράφεται σύμβαση υλοποίησης έργου ανάμεσα στην Infomap και το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας

27/9/2002
H Infomap συμμετέχει σε διαγωνισμό για το ‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου’

9/9/2002
Η KPMG και η Infomap συμμετέχουν με κοινή προσφορά σε διαγωνισμό για την τεχνική διαχείριση του Εθνικού Ελαιουργικού και Αμπελουργικού Μητρώου

1/9/2002
Η Infomap αναλαμβάνει συμβόλαιο από την εταιρεία United Courier Services (UCS)

8/8/2002
Κατακυρώνεται στην Infomap συμβόλαιο υποστήριξης του Συστήματος UFIS του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

5/8/2002
Η Infomap συνεργάζεται με την Zoobidon+ Communications στην υποστήριξη έργου για λογαριασμό της ‘Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη’ (EASD)
κείμενο πάνω κείμενο κάτω

  
Χάρτης Πρόνοιας
Ένα πληροφοριακό σύστημα σε Web περιβάλλον για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  

  
UFIS για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Ανάπτυξη επεκτάσεων Web για το σύστημα UFIS της ABB Airport Technologies
  

  
Intranet για τον Αθήνα 2004
Επέκταση λειτουργικότητας μέσω Intranet, με πλήρη εκμετάλλευση της υπάρχουσας υποδομής
  

  
'TOP' για την Johnson & Johnson
Αυτοματοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών μέσω της εφαρμογής 'Tendering Orders Professional'
  

  © 2008 - Infomap S.A. - All rights reserved